Izolace proti radonu a chemie

RADON je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu, v různých množstvích přítomného v zemské kůře. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a vizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je – vznik rakoviny a ozáření dýchacích cest.


Radon se dostává do domu nejčastěji ze země (podloží domu) pod budovou, kde může být vysoká koncentrace radonu. Ve vytápěné budově vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak, je radon jakoby nasáván z podloží prasklinami a netěsnostmi. Mnohem menší význam má uvolňování radonu ze stavebního materiálu a z podzemní vody přiváděné do budov.


O tom, zda je nutné a jaký způsob ochrany konkrétního stavby proti radonu rozhoduje jednak charakter tohoto objektu a jednak radonové riziko podloží. Proti radonu musí být chráněny stavby, jejichž součástí jsou tzv. pobytové prostory a jsou postavené na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem.


Izolace proti radonu provádíme jak z asfaltových pasů s hliníkovou folií tak systémem z nevyztužené folie z měkčeného PVC (PVC-P) . Provádíme izolace od menších staveb garáží a rodinných domů až po náročné stavby velkého rozsahu. Máme zkušenosti s prováděním spodních izolací proti radou jak na rodinných domech tak na výrobních a sportovních halách.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode